آماده سازی دبستان برای سال نو -آموزشی😍😍

سال آموزشی نو

1396-6-22- کلاسها و روی حیاط نیاز به موزاییک دارد. همه ی کلاسها باید رنگ شوند، شکستگی در کلاسها باید جوش داده شود، نیمکتها باید رنگ شوند، تخته سپیدها و تخته سیاه ها باید بازسازی و جایگزین شوند… یاد سخن مدیر دوران دبیرستانم افتادم که یکبار سر صف گفت اگر مدیر مدرسه در آغاز سال تحصیلی سکته نکند و نمیرد دیگر هیچ وقت نخواهد مرد😨
جای دیگری پیدا نکردیم و باز در همین جا ماندگار شدیم و یک سال دیگر را به سر خواهیم نمود، بچه ها و همکاران هم اینجا بیشتر دوست دارند، هرچند بسیار کوچک است. 😍🌹

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط