آمده بودند کتاب بگیرند.♥️

دانش آموزان

بال خواهم زد تا نگاه تو
مي شوم زيبا، با نگاه تو
شاد هستم چون، با تو هستم من
مي شود با ما، اين جهان روشن
نام تو زيباست، نام من فرداست
صلح و آزادي، آرزوي ماست.
یکشنبه دوم آذرماه 1399، آمده بودند کتاب بگیرند.♥️

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط