آموزش، آموزش و آموزش!

تربیت معلم

اگر می خواهیم دانش آموزان خوبی پرورش دهیم در گام پیشتر باید آموزگاران خوبی داشته باشیم…

ریشه ی بیچارگی یک اجتماع و کشور در بیچارگی آموزگاران آن است.

1396-5-5- کارگاه آموزشی ریاضی
ریاضی همیشه از درسهای دوست داشتنی ام بوده است😍😇😋

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط