ابرهای رنگی

1397-6-11-
مهدیه و محدثه امروز آمده بودند نام نویسی. محدثه کلاس یکم و مهدیه کلاس دوم نام نویسی کرد. مهدیه پارسال دبستان دولتی می رفته است اما امسال نام نویسی نشده چون برگه اش برای شهرستان ساوه بوده است. محدثه یک خواهر سه، چهار ماهه دارد که در نقاشی اش او را کشیده بود. ابر را هم رنگارنگ کشید. پرسیدم این رنگین کمانه؟ گفت نه. این یک ابر خوشگل است. پرسیدم میخوای چیکاره بی؟ گفت می خواهم دکتر شوم. دیدم ناخن هایش لاک دارد گفتم دستت را بگذار روی نقاشی ات که عکس ازش بگیرم گفت اینکه نقاشی نیست. گفتم مگر خودت لاک نزدی؟ گفت آره. گفتم پس نقاشی خودت است. خندید و دستهایش را گذاشت روی برگه.

امسال با توجه به سختگیری بیشتری که در نام نویسی و دادن برگه های حمایت تحصیلی می شود گمان کنم شمار شاگردان بسیار بیشتر از پارسال باشد. بیشتر خانواده هایی که می آیند دچار مشکلات مالی اند. مسئول نام نویسی می گفت این چند روز از بس مشکلات خانواده ها را شنیده ام افسردگی گرفته ام. بیشتر بچه هایی هم که می آیند کلاس یکمی اند و هیچکدام پیش دبستانی نرفته اند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط