ادبیات کودکان و “دیگری”

ادبیات کودکان و “دیگری”- نویسنده نادر موسوی

1397-8-3

دومین روز نشست – ادبیات کودکان و “دیگری”- به همراه جناب علی اصغر سیدآبادی نویسنده پرکار و نوآور کودکان و نوجوانان و بنیانگذار کتاب لاک‌پشت پرنده و مشاور وزیر ارشاد که چند سال است باهم آشناییم و میانه ی بسیار خوبی هم با ادبیات افغانستان و پیشکسوت های این حوزه دارند.
در بخش دوم نشست فرصتی پیش آمد تا تلنگری زده و بخشی از درد “دیگری” بودن کودکان پناهجوی افغانستانی در ایران را بازگو کنم. شوربختانه ادبیات حوزه ی کودکان نتوانسته است پس از نزدیک چهل سال زندگی مهاجرین در ایران بیگانه پنداری و مرز و خط کشی هایی را که در روان و ذهن کودکان ایران نسبت به کودکان پناهجو کشیده شده کم رنگ کند. ادبیات و در کنار آن کتابهای درسی که هنوز نتوانسته کودکان این سرزمین را نسبت به کسانی که هم زبان و هم محل و هم کوچه و همسایه و حتی همسفره آنهایند همداستان و همراه نماید چگونه می خواهد همزیستی در جهانی بزرگتر و بیرون از مرزها را به آنان آموزش دهد؟

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط