“ادبیات کودک و دیگری”

1397-8-2-
سومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی به کوشش شورای کتاب کودک و خانه کتاب با سخنرانی بانو نوش آفرین انصاری دبیر شورای کتاب کودک و بانو “لیز پیچ”مدیر اجرایی شورای جهانی کتاب کودک برگزار شد.
سخنرانی بانو ویکتوریا فاتحی هم به عنوان:تعدیل نگرش” دیگری سازی” در کودکان ایرانی در مواجهه با کودکان مهاجر افغانستانی از راه ادبیات داستانی، فردا ساعت 15 برگزار می شود.
دوست داران می توانند با پرداخت مبلغ 100 هزار تومان در این برنامه شرکت کنند.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط