افغانستان، طالبان،گوساله!

پست های وبلاگ

 

افغانستان، طالبان،گوساله!- نویسنده نادر موسوی- دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷

کتابی از نامه های کودکان را به نام «سلام طالبان!» که مدتی بود روی دست گرفته بودم رو به اتمام است و در حال صفحه آرایی می باشد. کتابی که شامل نزدیک به  ۸۲۵ نامه ی کودکان برای طالبان می باشد. حدود ۵۴ نامه مفصل و حداقل در یک صفحه است و الباقی نامه ها هم شامل حداقل ۳ یا ۴ خط از نوشته های منتخب  هر کودک می باشد که همراه با عکس آنها چاپ خواهد شد. انشالله که تا آخر اردیبهشت کتاب از زیر چاپ بر آمده و به دست دانش آموزان برسد.

دیروز که داشتم نامه های رسیده از اصفهان را می خواندم در بین نامه ها به نامه ی جالبی برخوردم که حیفم آمد دوستان عزیزم هم آنرا نخوانند. اگرچه وقت خواندن آن از تشبیهی  که به کار برده بود خنده ام گرفت اما حقیقت نوشته گویای واقعیتی تلخی است که در کشور ما و در جامعه ی ما حاکم است.

 سلام !

ما همه یک گوساله ایم و میهن ما یک گاو و صاحب ما خدا. شما فرض کنید آیا یک گوساله به مادر خودش صدمه می رساند؟ آیا این طور است یا خیر؟ گاو گوساله های خود را بزرگ کرده و به آنها محبت بسیاری کرده و گوساله به مادرش یعنی گاو محبت می کند و از او پشتیبانی می کند. ولی شما این کار را نکرده اید به مادر خود خیانت کردید. شما میهن خود یعنی مادر خود را از بین بردید گوساله که گوساله است همچین کاری نمی کند. اصلاً و ابداً .با این که حیوان است چنین کاری نمی کند. خداوند شما را آفریده است و به شما عقل داده است ولی به حیوان ها خیر. آنها با اینکه عقل ندارند ولی می دانند که مادر کسی است که به آنها محبت کرده است و باید به او محبت کنند. ولی شما این کار را نکردید.

ای بی معرفت های نامرد!

مرتضی حسنی- صنف سوم    مکتب محمد رسوالله(ص) اصفهان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط