«الف» سرگردان «ب» را چی کردی…

جشن الفبا

1395-3-6 – جشن الفبای دانش آموزان کلاس اول
بچه هایی که روز اول آمدن خواندن و نوشتن نمی دانستند اما امروز چهچهه زده می خواندند. روانم شاد شد از دیدن نامه هایی که برایم نوشته بودند و واژگان مهرآمیزشان برای آموزگار و دبستان و مدیرشان. چندتایشان هنگام خداحافظی گریه سر دادند.
این شانزدهمین گروه از بچه های کلاس اولی هستند که سنگ بنای دانش آموزی و دانش اندوزی شان در این دبستان کوچک اما پُر از جنب و جوش و مهر و دوستی گذاشته می شود. در همه ی این سالیان بسیار کوشیدیم تا از دبستان و آموزگار و کلاس درس و مدیر، یادگارهای زیبا و ماندگاری در روان و یاد بچه ها گذاشته شود و همیشه بهترین و تواناترین آموزگاران را برای بچه های کلاس اول گذاشته ام.

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط