انگشتان یکی از دختران کلاس دومی

انگشتان کوچک
1399-9-26

.
.
.
بر پشت شیشه انگشت باد
می زند آرام
گویی آمده ز دورها،
پر ز تابها،
پر ز شورها
برخیز ای به خلوت نشسته تنها
برخیز
برخیز که در آن دور دست ها،
در پس همه هست ها،
آسمانیست که نیست بیمش زین سیه ابران پلید
آسمانی پر ز پرواز پرستو
پر ز رقص نسیم
آسمانی سپید.
بر پشت شیشه انگشت باد
می زند آرام،
برخیز ای چو من دربدر آرزوها
برخیز!
بیژن نظری.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط