بابا آب داد!

کارگاه معلمان

بابا آب داد- نویسنده نادر موسوی
1392-6-7 – واحد یک

امروز کارگاه آموزشی روش تدریس کلاس اول هم با تدریس بسیار خوب خانم الیاس پور از مدرسین خبره و با تجربه ی آموزش و پرورش منطقه به پایان رسید. هرچند این دوره به دلیل فرصت کم مدرس این درس کمی فشرده برگزار شد اما با این وجود با توجه به تغییر زیاد کتب درسی کلاس اول و اهمیت این پایه می تواند در تدریس بهتر معلمان موثر باشد. هر سال انتخاب معلمین پایه ی اول از سخت ترین انتخابها بوده است.

از یک طرف بسیاری از معلمان به صورت حرفه ای با روش تدریس این پایه آشنا نبودند و از طرف دیگر تغییرات زیادی که در کتب پایه ی اول رخ داده است و عدم آشنایی با روش تدریس کتب جدید باعث می شد بچه ها آنچنان که باید نتوانند مباحث را فرا گیرند. این تابستان اما خوشبختانه علاوه بر روش تدریس سایر پایه ها روش تدریس کلاس اول هم برای همکاران و داوطلبان برگزار گردید.

مدرسین دروس هم قول دادند که در طول سال تحصیلی در صورتی که معلمان با مشکلاتی در تدریس مواجه شدند به صورت دوره ای برای رفع اشکال همکاری نمایند. به تجربه دیده ام که اگر دانش آموزی در پایه ی اول معلم خوبی داشته است در کلاسهای بالاتر هم در دروس خود موفق بوده و بسیاری از شاگردانی که در کلاسهای بالاتر در املا و ریاضی و دیگر درسها مشکل داشته یا دست خط خوبی نداشته اند به نحوی مرتبط با مشکل آنها در پایه ی اول و بی تجربگی و نا آگاهی معلم آن بوده است. به قول معروف سنگ اول اگر راست نهاده شود احتمال اینکه دیوار تا سقف راست بماند خیلی زیادتر است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط