بازدید از دبستان

بازدید از دبستان

1395-10-18- امروز بانو “فاطمه خاوری” آمده بودند برای بازدید از دبستان.
بانو خاوری از فعالین اجتماعی مهاجرین در کشور سوئد می باشند. دختری جسور، سخنور و درد کشیده که آینده ی درخشانی دارد.
به امید روزهای روشن برای یکایک دختران و پسران آریا بوم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط