بازدید از نمایشگاه

بازدید از نمایشگاه

امروز چند تن از شاگردان مدرسه هم آمدند برای بازدید از نمایشگاه و غرفه.
بچه های کتابخوان و درسخوان😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط