بانوی خلیج فارس

 

نمایشگاه کتاب

1397-2-19- بانو “پارسیان” از خوبان بوشهر است و کتابخوان

با بیشتر بچه های هنرمند و فرهنگی افغانستان دوست و مهمتر از همه سخت پشتیبان درس و آموزش دختران.🌹
خانه ات آباد مهربانوی ایران.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط