بانو سیمین مهر🍀🍀

کلاس نقاشی
1396-5-16- کلاس آموزش نگارگری
زیر نظر بانو ” پریسا سیمین مهر” از استادان بنام شاهنامه خوان ایران.
در این کلاس ها با بهره گیری از قهرمانان شاهنامه و نگارگری ویژه آن، به بچه ها نقاشی آموزش داده می شود.
امروز هم سومین نشست این کارگاه برگزار شد.
بانو “سیمین مهر” از بزرگان و پیشگامان شاهنامه خوانی به شیوه ی سنتی آن است که هفته ای یک روز به گونه ی داوخواهانه به بچه ها نگارگری آموزش می دهند.🍀🍀🌷🌷🌹🌹

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط