با بچه های ناز کلاس اولی

نجمه یعقوبی

 

با بچه های ناز کلاس اولی- نویسنده نجممه یعقوبی (ناظم پیشین مدرسه)- 6 آبان ماه 1397

بهترین زمان زندگی آدم وقتی هست که با کودکان سپری میشود،امروز که سویشرت یکی از همکاران رو پوشیده بودم همه شون خیلی ذوق کرده بودند،کوچک ترین تغییرات رو ندیده نمیگیرن،اینقدر ذوق کرده بودند که دلم میخواست برم بعد مدرسه چنددست لباس بگیرم و هر روز یه رنگشو بپوشم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط