با یار دیرین کودکان

با یار دیرین کودکان

1395-5-12 – دفتر ماهنامه کودکان آفتاب

امروز در نخستین نشست از نشست های پیوسته ی «آفرینشهای ادبی» برای کودکان و نوجوانان، مهمان بسیار ارجمندی داشتیم؛ جناب محمدحسین محمدی، نویسنده ی نام آشنا در گستره ی زبان و ادبیات فارسی. شماری از بچه ها هم آمده بودند. در این نشست محمدحسین درباره ی ترانه ها و داستانهایی که در گذشته برای کودکان آفریده بودند و کتابهایشان که به تازگی به چاپ رسیده اند سخن گفتند و برای بچه ها چند ترانه ی کودکانه ی خود را نیز با گویش دری خواندند و از کودکی هایشان در مزار شریف و روستای یگانه مان گفتند.

بچه ها که از پیش با کتاب های محمدحسین- غچی غچی بهار شد، بزک چینی، چترهای دلگیر- آشنایی داشتند شوقمندانه به قصه گویی و ترانه خوانی های ایشان گوش دادند و در بخش دوم نشست هم به گفتگو باهمدیگر پرداختند و چند تن از بچه ها نیز نوشته های شان را خواندند. در پایان هم جناب «حسن نوروزی» یکی از ترانه های زیبایشان به نام «دوستی زیباست» را برای بچه ها خواند، ترانه ای که بسیار دوستش دارم و سالها پیش بخش هایی از آن را بر روی در و دیوار دبستان نوشته بودم.

محمدحسین محمدینشست همدلانه ای بود بین بچه هایی که چیز زیادی از ادبیات سرزمین مادری شان نمی دانستند و کسی که از سالهای دور- سالهای آغازین دهه هفتاد- و در هنگامه ای که هیچ کس به یاد بچه ها نبود دوهفته نامه ی «غُچی» را با درونمایه ای بسیار خواندنی و پرکشش چاپ نمودند. مجله ای که اگر پشتیبانی می شد امروز جایگاه بلندی در پرورش کودکان و نوجوانان آن روزها برجای می گذاشت و ای بسا نویسندگان و ترانه سرایان بزرگی در دامان آن پرورش می یافت که بچه های امروز می توانستند از خواندن داستها و ترانه هایشان بهره ها ببرند و دلشاد شوند. مجله ای که شوربختانه همانند خود کودکان این سرزمین و آرزوهای کودکی شان در میان هیاهوی نابزرگان آن روزگار جوانمرگ شد و دیری نپایید.

در پایان نشست از محمدحسین پیمان گرفتیم که دوباره و مانند گذشته برای کودکان بنویسند و بسرایند و ماهنامه را یاری نمایند، ما هم در گروه «کودکان آفتاب» چراغ این نشست ها را با پشتیبانی ایشان و کمک جناب «حسن نوروزی» شاعر خوش سرای کودکان و بانو «نرگس زمانی» داستان نویس جوان و آینده دار کشور روشن نگاهداریم تا شاید در آینده ای نه چندان دور بیننده و خواننده ی آفرینش های نو و شایسته برای کودکان و نوجوانان این مرز و بوم باشیم.

میهمانان دیگر این نشست هم بانو مهندس «مرضیه کریمی» و جناب «ارشاد احراری» و همکار کوشای شان بانو « فریبا قلی زاده» و بانو «نرگس زمانی» ارجمند بودند که با سخنانشان برای بچه ها مایه ی دلگرمی و امید بیشتر آنان به آینده و آموزش شدند.

 

محمدحسین محمدی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط