بسته های مهربانی


بسته غذایی1395-12-27- بسته های غذایی برای ده نفر از خانواده های مادرسرپرست دبستان.
امروز یکی از دوستان ده بسته ی مواد خوراکی به همراه ده کیسه ده کیلویی برنج برای خانواده های مادرسرپرست آورد، هرچند شمار خانواده های مادرسرپرست و کم برخوردار مدرسه بسیار بیشتر است اما این ده بسته هم کمک بزرگی است برای بچه هایی که در تهیدستی و تنگنای سخت زندگی گرفتارند.
سپاس از جناب “یکله” و جناب “اصولی” که هوای بچه ها مدرسه را داشتند و سپاس فراوان از دوست ارجمندم “افشین خاکی” @afshinkhaki و جناب دکتر “سوختانلو” که زمینه ی آشنایی این دوستان با دبستان را فراهم نمودند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط