بهاره و فرشاد😀😍

دو سه روز پیش رفتم مدرسه، فرشاد و بهاره همراه دیگر بچه های زبان از کلاس بیرون شدند، هردویشان آمدند پیشم. حالشان را پرسیدم. از کلاسشان راضی بود. از فرشاد پرسیدم انگلیسی چی یاد گرفتی که بهاره پاسخ داد.😀😂

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط