به تو نامه می نویسم

نمایشگاه کتاب

به تو نامه می نویسم- نویسنده نادر موسوی
1393-2-14

غرفه خانه کودکان افغانستان

با وجود اینکه تمام محصولات غرفه مال دهه ی هشتاد شمسی هستند و غرفه محقر اما با توجه به نبود هیچ غرفه ای برای کودکان مهاجر، بچه هایی که به بخش افغانستان می آمدند همگی با شور و شوق از این غرفه دیدن می کردند و همگی در نوشته هایشان مصرانه می خواستند که باید دوباره برای بچه های مهاجر کتاب و مجله ی منتشر شود. عده ای زیادی هم که اکثراً نوجوان بودند برای انتشار دوباره ی نشریه اعلام همکاری کردند، از شاعر و نویسنده گرفته تا صفحه آرا و طراح و نقاش.

امروز چند تا از بچه هایی که زمانی خودشان از این پیکهای نوروزی استفاده کرده بودند آمدند غرفه و با دیدن دوباره پیکهای دوران کودکی شان بسیار خوشحال شدند و می گفتند در طول دوران تحصیل این پیکها تنها نشریه ی راجع به افغانستان بود که ما دریافت می کردیم. شرکت در نمایشگاه و جشنواره های جمعی این خوبی را دارد که آدم را با نیازهای گروه مخاطب بیشتر آشنا کرده و مهمتر از آن انرژی و انگیزه ی لازم برای انجام کار را می دهد. امید که سال دیگر با انبانی پر از کتابها و مجلات مفید برای بچه ها در نمایشگاه شرکت کنیم.

در این چندین سال به تجربه پی برده ام که اگر کتاب و نشریه ای با حوصله و با در نظر گرفتن ذایقه و نیازهای بچه ها تولید شود اکثریت بچه ها از آن استقبال و حمایت خواهند کرد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط