بوستان سنگی جمشیدیه

پارک جمشیدیه

1397-5-11-
امروز پس از چند بار برنامه ریزی و ناهماهنگی سرانجام با بچه های زبان و کلاس داستان نویسی و شاهنامه خوانی رفتیم باغ پرندگان و سپس بوستان جمشیدیه در نیاوران.
خودم برای کار اداری به باغ پرندگان نرسیدم اما دوان دوان خود را به بوستان جمشیدیه رساندم، بوستان بسیار زیبا و پُر پله ای که تا رسیدن به بالایش آدم عرق چکان شده و به چهارغَبَک(چهار دست و پا راه رفتن) می افتد.
در میان رودخانه ای که روزگاری خروشان بود اما امروز مورمورک آب داشت با بچه ها کمی آب بازی کرده و این نگاره ها را به یادگار انداختیم.
به امید اینکه باز این رودخانه ی زیبا را خروشان و پر آب ببینیم و آب های رفته به جوی باز گردد.🤗♥️

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط