بولانی و بچه هایش!

کتابخانه ی مدرسه

بولانی و بچه هایش!- نویسنده نادر موسوی
1392-11-27- کتابخانه ی مدرسه- دخترهای دوم و سوم راهنمایی

امروز بچه های دوم و سوم راهنمایی زنگ غذا داشتند. هر کدام به سلیقه ی خود یک نوع غذا درست کرده و به مدرسه آورده بودند، از بولانی و آشَک گرفته تا آش و ماکارونی و عدس پلو. بچه های کلاسهای مختلف یک روز در ماه زنگ غذا دارند. با توجه به اینکه امکانات کافی برای پختن غذاهای مختلف در مدرسه موجود نیست بچه ها خودشان در مورد خواص و ترکیبات مختلف یک غذا تحقیق کرده و با مشارکت در پخت آن در خانه، مقداری از آن را با خود به مدرسه می آورند و در جمع دوستان و معلم درباره ی خواص و طرز تهیه ی آن صحبت می کنند. زنگ پر محتوا و خوشمزه ای است که بچه ها از یک هفته قبل برای آن برنامه ریزی می کنند و شور و شوق دارند. امروز هم پس از پایان کلاس و سمینارشان، هر کدام از بچه ها مقداری از غذای خود را برای من و آقای دکتر دادند. بیشتر اوقات در چنین برنامه هایی بعد از خوردن غذاهای گوناگون و گاهی با طعمهای متضاد، حالم دگرگون شده و در شکمم تظاهرات خشونت آمیز می شده است! چون مجبور بوده ام از غذای هر کدام برای اینکه ناراحت نشوند چند لقمه ی بخورم.
دوستی تعریف می کرد که زمانی با دوست ایرانی ام رفته بودیم خانه ی یکی از فامیلها که بولانی پخته بودند. بعد از خوردن بولانی آمدیم خانه ی یکی دیگر از فامیلها که اتفاقاً آنجا هم آشَک درست کرده بود، وقتی ظرف آشَک را جلومان گذاشتند دوست ایرانی ام با شوخی گفت: چی جالب! در خانه ی قبلی بابای اینها را خوردیم اینجا هم بچه هایش را!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط