بوی ماه مهر

بوی ماه مهر- نویسنده نادر موسوی
1393-6-10 – کلاس اولی ها

دو هفته ای است که ثبت نام سال جدید شروع شده است و بچه ها کم کم دارند می آیند خصوصاً بچه های کلاس اولی. در این سالیان چند متاسفانه هر کاری کردیم و هر برنامه ای ریختیم نتوانستیم والدین را وادار کنیم که زودتر ثبت نام کنند تا بتوانیم روز اول مهر با همه ی بچه ها مدرسه را شروع کنیم. البته خیلی نمی توان به آنان خرده گرفت زیرا تا آخرین روزها و آخرین لحظات تلاش می کنند که شاید بتوانند در مدارس دولتی نزدیک منزلشان ثبت نام کنند و یا شاید اتفاقی بیافتد و بخش نامه ی بیاید و … اما وقتی از همه جا مطمئن و البته مایوس شدند می آیند به این مدرسه. همین موضوع باعث شده است که متاسفانه هر ساله مدرسه را دیرتر شروع کنیم و اول مهر ما با یک هفته تاخیر بیاید. با همه ی این مسایل طبق برنامه ریزی با همکاران قرار شد امسال بچه های کلاس اولی وقت ثبت نام یک نقاشی بکشند و بچه های بالاتر آرزوهای خود را بنویسند. از حدود 4 یا 5 سال است که نسخه ی اصلی نقاشی ها و انشاهای بچه ها را جمع آوری کرده ایم و تمام برگه های امتحانی و دست نوشته های آنان در طول سال را هم اسکن کرده و در فولدر مخصوص هر کدام نگه داری کرده ایم. از همه ی شاگردان روز اول ثبت نام همراه والدین شان و خودم یک عکس یادگاری گرفتیم.
لازم به یادآوری است که علاوه بر اسکن برگه ها و دست نوشته های بچه ها، عکس های فراوانی که گاه و بیگاه گرفته ام در مراسم و جشنها و … همه را یکجا و به نام خود دانش آموز ذخیره کرده ایم، برای روز مبادا و برای زمانی که شاید دلشان برای خاطرات مدرسه و دوستان و معلمان و مدیر و عکسها و برگه های امتحانی شان تنگ شود. کاری که هیچکدام از معلمان و مدیران و والدین ما نکردند. به نظرم یکی از وظایف مهم مدرسه و مدیر ساختن خاطرات خوب برای بچه ها از مدرسه و کلاس درس و معلمشان است و ثبت و ضبط این خاطرات است.
وقت عکس انداختن با بچه ها با شوخی به والدین شان می گفتم شاید یک کرزی دیگه از بین همین ها در آمد خدا را چه دیدید!! البته با این دیوانه بازی که کرزی از خود در کرد فکر می کنم همه ی مردم ما استعداد کرزی شدن را دارند و همه بالقوه یک کرزی هستیم!!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط