بچه های زبان انگلیسی

دانش آموزان زبان

1396-4-21- بچه های زبان انگلیسی در حال دیدن کارتون به همراه آموزگارشان.
آن چیزی که آموزش را برای بچه ها گیرا و خوش آیندتر می کند همراه شدن آن با بازی و فیلم و نمایش و دیگر جنبه های سرگرمی است. بارها آواز خنده و قهقهه ی بچه ها در زمان نمایش فیلم به گوش می رسید.😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط