بچه های مدرسه

نمایشگاه کتاب

بچه های مدرسه- نویسنده نادر موسوی

24 اردیبهشت 1394

امسال بچه های مدرسه را هم کلاس به کلاس آوردیم نمایشگاه کتاب، گفتم هیچ کتابی هم که نخرند ابگذارید ز صبح تا ظهر داخل نمایشگاه بچرخند تا شاید کمی با فضای کتاب و کتابخوانی خو بگیرند و آشنا شوند و ببینند که همه ی این سرو صدا و شلوغ پلوغی و برو بیا فقط به خاطر یک چیز است: کتاب.
گفتم شاید هورمون کتابخواهی و کتابخوانی کمی در خون این بچه ها و خانواده هایشان بالا برود. اینها هم بچه های کلاس اولی بودند. استاد مظقری هم همان وقت در غرفه خانه کودکان حضور داشتند. نتیجه ی این تلاقی همین عکس جمعی یادگاری است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط