بچه ها و جوراب ها!

بچه ها و جوراب ها- نویسنده نادر موسوی
1394-9-16

جورابهای دخترهای کلاس اولی

امروز کمی برف آمد. بچه ها نصفه نیمه آمده بودند دبستان. به بچه ها قول داده بودم که اگر برف آمد برویم داخل برفها و ازشان عکس بندازم. وارد کلاس اول که شدم دیدم بیشترشان جورابهایشان خیس شده و روی چوب لباسی آویزان کرده اند، صحنه زیبایی شده بود. اولین عکس برفی امروز هم از جورابهای آنها شد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط