بگذارید مردم شاد و خوشحال باشند

بگذارید مردم شاد و خوشحال باشند.
«علی محمدی، دانش آموز کلاس دوم – برگرفته از کتاب نامه ای به طالبان»

با کشتن شمار زیادی از کودکان یک روزه و تازه به دنیا آمده و مادران شان، کینه و نفرت و تعصب دینی و انتحار و خواهش حوریان بهشتی را به اوج و انسانیت را به پایین ترین درجه ی سقوط رساندند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط