بی دندون ها!

کلاس اولی ها

بی دندون ها!- نویسنده نادر موسوی- 29 دی ماه 1393

امروز عصر بچه های کلاس اول آمدند که کارتون ببینند. کارتون مربی اژدها یا به قول بچه ها اژدهای بی دندون را براشون گذاشتم. وسطهای دیدن کارتون برق رفت و حسابی حال بچه ها گرفته شد. کمی صبر کردیم دیدم برقها نمیاد. منم در همان تاریکی دوربین را برداشته و کلی از بچه ها عکس انداختم، در فرمها و شکلهای مختلف.

19از شکلک گرفته تا نعره و ملق زدن! جالب بود که وقتی دوربین میخواست فلش بزنه بچه ها همراه با شکلک جیغ می کشیدند و سالن را روی سرشان گذاشته بودند. این هم یکی از همان عکسهاست که کمی مودبانه تر در آمده بود!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط