تئاتر درمانی

 تئاتر درمانی- نویسنده نادر موسوی- 16-05-1398

کلاسهای آموزشی تئاتر زیر نظر بانو «میترا امجدی»، مربی توانا و پرانرژی تئاتر که از آغاز تابستان به صورت داوطلبانه و منظم با بچه ها دارند کار می کنند.

نکته ی مهم و تامل برانگیز که در این چند جلسه دیده ام شور و شادی و همکاری بچه ها در این کلاس بوده است، بویژه بچه های کمرو و گوشه گیر که پیشتر از آن ارتباط چندانی با دیگر بچه ها نمی گرفتند در این کلاس بسیار پر جنب و جوش هستند.

امیدوارم در سال آموزشی پیش روی، کلاسهای تئاتر به عنوان یکی از آموزشهای اصلی بچه ها دائم و پیوسته برگزار گردد.

برای بچه های ما که بیشترشان دچار مشکلات گفتاری و رفتاری و روحی هستند، شرکت در این کلاسها بسیار سازنده و سودمند خواهد بود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط