تئاتر درمانی

ِ

تئاتر درمانی- نویسنده نادر موسوی- 16 آذر 1398

دیروز نخستین جلسه کارگاه آموزشی تاتر، زیر نظر جناب علی منصوری برگزار شد. بچه ها با شور و شوق فراوان آمده بودند. از ساعت یک تا هفت و نیم شب چهار گروه پانزده، بیست نفره آموزش دیدند.
نیم ساعتی خودم هم سر کلاس نشستم. کلاس بسیار با نشاط و پر جنب و جوشی بود و جناب منصوری با انرژی و توانایی فراوان به بچه ها آموزش می دادند. شادمانی بچه ها را در طول آموزش دیدم و دیدم که همراه با آموزش تاتر و به کمک بازی های ساده اما پرشور، به بچه ها درس درست شنیدن، باهم گفتگو کردن، بردباری و کنترل بر گفتار و رفتار را هم می آموزند، آموزه هایی که نیاز بایدی امروز جهان ماست و راهی برای پایان یافتن جنگ و کینه و نفرت.
سپاسگزارم از جناب منصوری گرامی که با بزرگواری یک روز در هفته ی خود را برای آموزش بچه های مدرسه گذاشته اند و همچنین سپاس از حسین نوروزی ارجمند که پای بسیاری از دوستان هنرمند و نگران آینده و آموزش کودکان را به مدرسه باز نمودند.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط