تابلوی دبستان

تابلو

تابلوی دبستان- نویسنده نادر موسوی

1397-3-13

پس از 19 سال زیرآبی رفتن و زیر زمینی کار کردن سرانجام در روزهای پایانی سال آموزشی، تابلوی دبستان را لیخت(برپا) کردیم، هرچند هول هولکی شد و آن چیزی نشد که می خواستم بشود. باشد سال دیگر، اگر دبستانی بود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط