ترانه دبستان

1397-7-10-“سنا” دانش آموز کلاس یکمی است که امروز ترانه دبستان را از بر خواند. ترانه ی دبستان را دوست ارجمندم جناب حسن نوروزی چهار سال پیش و به سفارش خودم برای برنامه های بامدادی و کلاس بچه ها سرودند. ترانه دبستان را از یک ماه پیش و هنگام نام نویسی به بچه ها داده بودیم که تا آغاز سال تحصیلی از بر کنند. امروز “سنا” تنها دانش آموز کلاس یکمی بود که ترانه را از بر کرده و برخی جاها را هم با گویش زیبای هراتی خواندند. 😍🌻

ترانه دبستان ما:

باهم بیا بخوانیم
آواز دوستی را
در آسمان میهن
پرواز دوستی را
دنیای ما چه زیباست
با دوستی و لبخند
این آب و خاک زیبا
با مهر خورده پیوند
در باغ زندگانی
در سایه ی محبت
با جان و دل بکوشیم
در حفظ این طبیعت
باهم بیا بسازیم
فردای دیگری را
با صلح و مهربانی
دنیای بهتری را
یکجا شویم و همدل
چون موج های دریا
برخیز تا بسازیم
این آب و خاک را ما
در قلب کوچکم هستم
دنیای سبز و روشن
من ریشه در تو دارم
ای خاک خوب میهن
آباد می شوی تو
هم با تلاش و کوشش
آینده را بسازیم
ما با چراغ دانش
ترانه از دوست و همکار ارجمندمان جناب نوروزی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط