تصویر فردا

کلاس اولی

تصویر فردا- نویسنده نادر موسوی
1392-7-3

دانش آموز کلاس اولی

امسال ضمن ثبت نام بچه ها به دانش آموزان کلاس اولی می گفتیم یک نقاشی هم بکشد. و از بچه های کلاس بالاتر هم خواهش می کردیم که یک صفحه از تصمیمات و برنامه هایی که برای سال پیش رو دارد بنویسد. بچه ها نقاشی ها و متن های زیبایی نوشته اند. یکیش همین دختر کوچولو است که با دقت زیادی در حال نقاشی کشیدن است. امثال هم بچه های زیادی از مدرسه ی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مدرسه ما آمده اند. دانش آموزانی که هر کدام سه یا چهار سال از عمرشان را در این مرکز گذرانده اند اما غیر از خرمستی و توشله بازی و جوک هیچ چیز مفیدی به آنها آموزش داده نشده است. بچه هایی که کلاس سوم یا چهارم هستند اما قادر به نوشتن حتی اسمشان هم نیستند. در این مرکز به ظاهر برای بچه ها خدمت اما در حقیقت خیانت می شود با تلف کردن عمر آنها و کشاندن آنها به بیراهه.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط