تعطیل شدن مدرسه

تعطیلی مدرسه

 

تعطیل شدن مدرسه- نویسنده نادر موسوی

عکس مربوط به سال 1387 است. برای رنگ آمیزی و آبادی این مدرسه خیلی زحمت کشیده بودم. درب حیاط که پشت سر شاگردان دیده می شود را هم خودم رنگ آمیزی کردم. داخل مدرسه خیلی خوشگل و زیبا شده بود. اما یک ماهی بیشتر استفاده نکردیم و مجبور شدیم جای مدرسه را عوض کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط