تلخ و شیرین

ثبت نام
1394-7-20 – هدیه ی فایزه
چند روز پیش پیرمردی مدرسه آمد برای ثبت نام نواسه اش. پرسیدم چرا اینقدر دیر آمدید. گفت تا حالا در مدرسه ی دولتی درس می خواند اما از هفته ی پیش گفتند نام دخترتان در کامپیوتر آموزش و پرورش نیست. گفت کلاس چهارم است و تا کلاس سوم در یک مدرسه ی افغانی درس خوانده است. خدا خیرشان دهد خیلی خوب درس می دادند چون با نمره های بالا در امتحان قبول شد. چندبار دفتر کفالت رفتم آنها هم گفتند نامه ی ما درست است. اینقدر رفتیم و آمدیم که ذله شدیم. از روز شنبه دیگر دخترم را در مدرسه راه ندادند و نشانی مدرسه ی شما را دادند. پرسیدم اسم مدرسه ی پارسالی اش چی بود؟ گفت نمی دانم. فقط می دانم مدرسه ی افغانی بوده. نام دخترش را پرسدم دیدم که شاگرد پارسالی خودمان است. گفتم پدرجان فایزه که شاگرد خومان است. گفت والا من دفعه ی اول است که اینجا می آیم. بسیار خوشحال شد و گفت خوبه پس دوباره میارمش همین مدرسه ی خودش. فردا اول صبح فایزه با لباس فرم مدرسه اش و بسیار مرتب آمد. یک کاردستی هم دستش بود. اول فکر کردم کاردستی مدرسه ی دولتی اش است. کمی که گپ زدیم مادرش گفت این کاردستی را فایزه برای شما درست کرده است. کاردستی را گرفته و با دقت بیشتر نگاه کردم. دیدم فضای بسیار زیبا و شادی کشیده است با چندتا بچه ی خوشحال و بالای خانه ی کوچک هم نوشته مدرسه ی امیرالمومنین. برایم بسیار جالب بود این خلاقیت و ذوق و سلیقه اش. ازش تشکر کردم و همراه خودش و کاردستی اش عکس انداختم و از ویترین جوایز هم یک جایزه ی کوچولو به عنوان تشکر بهش دادم. بسیار ناراحت بود از اینکه از سر کلاس بیرون اش کرده بودند. گفت معلم و دوستان و همکلاسی هایم همگی ناراحت بودند به خاطر رفتنم. دلداری اش دادم و گفتم به مدرسه ی خودت خوش آمدی، اینجا هم دوستان خوبی پیدا خواهی کرد.
وقت ثبت نام هم نامه ی زیبایی با دست خط مرتب نوشت.
به ناظم و آموزگاران مدرسه سفارش کردم تا بچه های بازگشته از مدارس دولتی را حسابی تحویل بگیرند و یک جشن کوچک درون کلاسی برای خوش آمد گویی شان بگیرند تا شاید کمی از درد اخراج شدنشان کاسته شود و باعث شود که با این مدرسه و بچه ها و معلم جدیدشان احساس راحتی و صمیمت بیشتری کنند.
متاسفانه این روزها تعدادی از بچه ها را به خاطر اینکه کُدِ معرفی نامه ی ثبت نامشان در کامپیوتر آموزش و پرورش موجود نیست از مدرسه جواب می کنند که برای بچه ها بسیار تلخ و ناراحت کننده است.
این هم عکس کاردستی فایزه است که با سلیقه ی زیاد برایم ساخته.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط