تکه ای از بهشت

تکه ای از بهشت

هر جایی که کودکان در آن شاد باشند

و بخندند و بیاموزند،

تکه ای از بهشت است

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط