تیراندازی

تیراندازی

1392-12-21 – بچه های کلاس هفتم
امروز عصر جشن آخرین گروه از بچه ها هم با شادی و نشاط برگزار شد. چون فضای کتابخانه کمی تنگ است مجبوریم بچه ها را کلاس به کلاس بیاوریم که جا برای مسابقات بچه ها بماند. آخرهای جشن بچه ها اصرار کردند که مسابقه ی تیراندازی با کش پول را برگزار کنند. دیدم بد هم نیست که به یاد دوران کودکی کمی تیر اندازی کنم. مانده بودیم سیبل چی باشد که شمع های روی سفره هفت سین را پیشنهاد کردم، دو تا شمع سیبل مان شد. قرار شد هرکس بتواند شمع ها را با تیرهای کاغذی خاموش کند برنده باشد. هر نفر حق داشت سه تیر پرتاب کند. هیچکدام از بچه ها نتوانستند اما خودم عنقریب که هدف را زده بودم که به قول معروف اگر دُمَش نبود به خودش می خورد! دو نفر هم پشت سیبل یک پارچه را گرفته بودند که تیرها پخش نشود و دوباره جمعش کنند. مسابقه ی هیجان انگیزی بود. آخر سر همه دسته جمعی تیر اندازی کردیم. این عکس را هم مسؤول کتابخانه از این تیر اندازی جمعی انداختند. بعد از این تیر اندازی آن حس سرکوب شده شلیک گری افغانی مان راضی شده و کلی احساس راحتی کردیم! با این تیر اندازی ها و ارضای بحشی از آن حس اصیل و لذت بخش وطنی و سرخوشی ناشی از آن، دیدم الکی نیست که در افغانستان همگی عاشق تیراندازی و شلیک اند و از تفنگ دل نمی کنند و حتی در شادی ها هم تیر هوایی شلیک می کنند!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط