جانکان و ماهکان😍

نوشته کلاس لولی ها
1396-12-8-دست نوشته های دختران کلاس یکمی.
پرسیدم کی بلد است نام مرا بنویسد؟ پنج شش نفر دست بلند کردند و آمدند نوشتند.
یکی نوشت: آقا موسوی و نادر در روستا است.😁
و دیگری نوشت: آقا موسوی دوستت دارم. 😍
یکی هم نوشت: آقا موسو نادر😂

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط