جای پای یک فرشته😍

1396-11-8-
دیروز نزدیک 8 بامداد رفتم دبستان، گفتم شاید برخی بچه ها ندانند که تعطیل است و بیایند و پشت در بمانند، چون تجربه ام این را می گفت. هنگامی که رسیدم کسی نبود اما یک جای پای کودکانه که تا پشت در آمده و پس رفته بود به چشم می خورد! ❤️🐤

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط