جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده نادر موسوی- اردیبهشت 1391

جشن الفبای بچه های کلاس اول و خانم رضوان حسینی معلم شان. وقتی به بچه ها گفتم شکلک در بیارن چند تایشان گفت آقا بد نیست؟ گفتم چون یادگاری می ماند اشکال نداره. بچه ها از اینکه می تونستند آزادانه جلو معلم و مدیرشان شکلک در بیاورند ذوق کرده بودند. بعد هم گفتم هرکی صدای هر موجودی را بلداست با صدای بلند در بیاورد که بچه ها سالن را گذاشتند بودند روی سرشان.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط