جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده حبیبه اکبری (ناظم مدرسه)- 26 اردیبهشت ماه 1401

این روزها فضای مدرسه پر است از هیاهو و شادی کلاس اولی ها که جشن الفبا دارند ، جشن باسواد شدن.

این روزها با لباس های مرتب و رنگارنگ و لبخند پر رنگ تر از روزهای قبل وارد مدرسه می شوند.

حتی دانش آموزانی که به دلیل دوری مسیر کمتر در کلاس های حضوری شرکت می کردند  می آیند که کنار هم کلاسی هایشان جشن با سواد شدن بگیرند و با آموزگارشان عکس یادگاری داشته باشند.

با علاقه و شوق در چیدن میز و آماده کردن حیاط مدرسه کمک می کنند.

ازخاطرات روزهای اول که وارد مدرسه شدند برای هم می گویند اینکه چطور باهم دوست شدند و ریز ریز می خندند.

برای مدیر و آموزگارشان نامه می آورند نامه هایی پر از عشق و محبت پاک کودکانه.

نوشته های روی دیوار مدرسه را با صدای بلند برای یکدیگر می خوانند …

نام ایران را پاس می داریم

خاک افغانستان را یاس می کاریم

اندیشه ی زیبا مساوی با جهان زیبا

جهانی آباد با کودکانی شاد و باسواد

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط