جشن مهرگان

جشن مهرگان- نویسنده نادر موسوی

1395-7-11

حیاط دبستان

جشن «مهرگان» را که همزمان است با روز جهانی کودک، در دبستان برگزار کردیم. برای بچه ها بسیار خوش گذشت، شادی بود و جایزه و شیرینی و میوه و فرتور اندازی با چند دوربین و ملق زدن جمعی پیش دوربین همراه بچه ها، تا باد چنین بادا!

کودکان به مهربانی و شادی و آموزش چگونه شاد زیستن و دوستی و خنده بیش از هر چیز دیگری نیاز دارند، بدون شک با ریتم خنده های قاه قاه هر بچه ای، فرشتگان عالم بالا هم بندری می روند شادمانه!

جشن مهرگان تان خجسته باد!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط