جلو دبستان

برف

1396-11-21-
برفهای پشت بام دبستان را اینجا ریخته بودیم. امروز که می آمدم هیچ برفی نمانده بود در کوچه و پارک روبرو مگر این کپه گک که داشت نفس های پایانی اش را می کشید. کسی چی می داند، شاید این آخرین برف امسال باشد.😢

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط