جمعه ی خوب

استاد طاهری
1396-6-24- خانه ی استاد طاهری ارجمند.
امروز ساعت ده با جناب طاهری عزیز قرار داشتم. ساعت ده رسیدم منزل شان و با وجودی که صبحانه خورده بودم یکبار دیگر از صبحانه ی خوشمزه ای که با مهر درست کرده بودند به همراه سه نفر از دوستان عزیز دیگر خوردم. یک ساعتی خدمات شان بودم، باهم در باره ی مدرسه و بچه ها و آموزش و … گپ زدیم. یادم هست زمستان پیش هم خدمتشان رفته بودم اما فرصتی نشد که بیشتر همراهشان آشنا شوم و سخنان ارزنده شان را بشنوم اما امروز خوشبختانه بیشتر از ایشان شنیدم و لذت بردم از مهربانی و دل دریایی شان و نگاهی که به کودکان و آموزش دارند.
بسیار تشویق و دلگرمم کردند به کاری که می کنیم. گاهی آدم به ژرفای کاری که می کند شاید چندان آگاه نباشد اما شنیدن اهمیت کار و تشویق، آن هم از زبان انسان وارسته و فرهیخته ای که خود عمری در کار آموزش و تربیت بوده، آگاهی بخش است و لذت و شیرینی دیگری دارد. خوشبختانه امروز این حس خوب را از دیدار و گفتگو با استاد طاهری یافتم و دلشاد شدم که چنین انسانهایی بچه ها را می بینند، نیازهایشان را می دانند و از هیچ کوششی برای همراهی و همدلی دریغ نمی کنند و هرکسی را هم که گامی در این را بر می دارد با جان و دل تشویق و کمک می کنند.
آرزوی تندرستی و سرفرازی دارم برایتان استاد ارجمند، جان تان جور و خانه ی دلتان آباد.🌷🌷😍😍🍀🍀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط