حیاط دبستان

حیاط دبستان
1397-11-17
پس از هر زنگ شادی و آسایش بچه ها، زنگ شادی و شیرینی خوری یاکریم ها و گنجشک هاست. می آیند برای چیدن و خوردن ریزه های کیک و خوراکی بچه ها که کف حیاط ریخته است. گاهی چنان دو کومه ای سرگرم خوردن می شوند که آدم‌ها را هیچ نمی بینند و برگ شبدر هم حساب نمی کنند به گونه ای که آدم احساس می کند ممکن است روی سرشان پا بگذارد حواسش نباشد! 😂😍
پ. ن:
کُومه: لُپ، دو کومه ای: دو لُپی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط