خط و نشان😊

مهرماه 1388، حدود یازده سال پیش در واحد دوم مدرسه، جایی که بیشتر پسرها درس می خواندند. کلاسها را به خاطر رنگ و تعمیرات، یک هفته دیرتر آغاز کرده بودیم. آن سال بچه ها در دو شیفت و هر شیفت حدود 120 نفر درس می خواندند و جمعیت کل بچه ها در دو واحد بالای 600 نفر بود. سالهای پیشتر از آن مدرسه سه شیفت بود و بچه ها سه ساعت و نیم در روز درس می خواندند. خوشبختانه شهریور همان سال برگه های حمایت تحصیلی داده شد که نزدیک 300 نفر از شاگردان ما توانستند در مدارس دولتی نام نویسی کنند. سال پیشتر از آن جمعیت بچه ها حدود 850 نفر بود. هر ساله هم بیش از 200 نفر دانش آموز کلاس اولی داشتیم.
اینجا هم داشتم خط و نشان اول سال را می کشیدم و قرار و مدارمان را می گذاشتیم اما همانگونه که در فیلم هم دیده می شود هرکدام از بچه ها سرگرم کار خود و خوش و بش باهمدیگرند!🤣😍
گمان کنم سرما هم خورده بودم چون صدایم گرفته بود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط