خنده های ته دلی

خنده
1396-1-19- کتابخانه دبستان
با همکار و دوست دیرین جناب دکتر محمدحیدر یعقوبی که دیشب پس از دیرگاهی آمدند دبستان برای فیلم برداری مستند مدرسه.
وقتی چیزی از گذشته ها گفتم و خندیدیم جناب نوروزی در لحظه این خنده ها را ماندگار کرده بودند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط