خنده های شاد…(نقاشی بهار)

نقاشی بهار

خنده های شاد…(نقاشی بهار)- نویسنده نادر موسوی

9 خرداد ماه 1396

امروز میان برگه های سالهای گذشته این برگه نقاشی را یافتم، برگه ی “بهار اعظمی” بود، یکی از شاگردان خوب مدرسه مان. مدرسه و بچه ها و مرا کشیده است که دارم ازشان عکاسی می کنم.

نکته ی خوب و انرژی دهنده ی نقاشی هم این است که همه ی بچه ها شاد و خندانند و در حیاط هم باز است.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط