خواهرانه❤️

نقاشی
1396-12-24- بهاره و فرشاد در جشن چاپ دست ها.
بهاره با مهربانی داشت دور مچ دست برادرش فرشاد نقاشی می کرد که این نگاره را گرفتم.
دور مچ دست چپ پرچم افغانستان و دور مچ دست راست پرچم ایران را کشید.☺️😍

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط