خواهران آشنا

خواهران آشنا

1396-2-9- حیاط دبستان
بهاره و سلسله باهم خواهرند. آنها از پیش دبستانی و کلاس اول اینجا بوده اند و اکنون کلاس نهم اند. بچه های کلاس نهم ما سه نفرند که دو نفرشان بهاره و سلسله است. بهاره و سلسله قدیمی ترین شاگردان مدرسه ی ما هستند که ده سال پیاپی این جا درس خوانده اند. بسیاری از بچه ها هرساله و با برطرف شدن مشکلات اقامتی شان به مدرسه ی دولتی می روند و بهاره و سلسله هم با وجود اینکه چندبار رفته اند اما دوباره برگشته اند. آنها امسال هم یک ماهی مدرسه دولتی درس خواندند اما چون مدارک اقامتی شان هنوز مشکل داشت دوباره برگشتند پیش خودمان. گاهی با سلسله(نفر میانی) به شوخی می گویم: سلسله من از وقتی در این مدرسه آمده ام خودت را هر روز می بینم و قول می دهم تا از پیش ما دکتر شده نرفته ای نمی گذارم بروی. به خاطر خودت هم که شده است باید یک دانشگاه راه بیندازم!

دیروز عصر رفته بودم مدرسه که دیدم زنگ تفریح شان است ازشان خواستم بیایند یک سلفی باهم بندازیم که پس از کلی تعارف و خواهش این نگاره را باهم انداختیم. 😊

همیشه بهار باشید و سلسله ی پیشرفت و خوشبختی تان پیوسته باد بهاره و سلسله جان.😍🍀🌷

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط