خواهران دو قلو!

ثبت نام
1395-08-04- زهرا و فرشته دو خواهر دوقلویی هستند که به تازگی از مدرسه دولتی آمده اند به مدرسه ی ما، هردو کلاس اولند. آموزگارشان می گفت زهرا روزهای اول نمی خواست بیاد این مدرسه و ناراحت بود اما حالا اینقدر با بچه ها دوست شده اند و از مدرسه خوششان آمده که سر اینکه کجا و پیش کی بشینند بین بچه ها دعواست!
از زهرا پرسیدم از معلمت خوشت آمده گفت آری خیلی زیاد.
در این وقتهای سال شماری از بچه ها به خاطر ناقصی مدارک اقامتی از مدرسه های دولتی بیرون می شوند که برای بچه های کلاسهای پایین به خاطر دلبستگی ایجاد شده کمی سخت است و آنها مدتی را دپرس می شوند که البته وقتی به دبستان ما می آیند همگی می کوشیم برای آنها مراسم کوچکی گرفته و حسابی تحویلشان بگیریم تا ناراحتی شان کمتر شود و به بچه های کلاس هم پیشاپیش می گوییم که بچه های برگشته از مدرسه دولتی را خوب تحویل بگیرند و همراهشان دوست شوند تا ناراحتی بیرون آمدن از مدرسه دولتی را فراموش کنند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط